Bli medlem

Medlemskap i Nyköpings Humanistiska Förbund innebär att man har fritt tillträde till alla
föreläsningar och får Riksförbundets årsbok gratis samt har möjlighet att till självkostnadspris följa med på teater-/operaresor och dagsutflykter till kulturresemål.

Program för föreläsningarna annonseras på Nyköpingsförbundets hemsida och skickas till
medlemmarna per e-post (eller vanlig post, om du inte har epost).

Om du vill bli medlem, kontakta vår ordförande Fride Jansson fride.jansson@gmail.com  eller någon annan i styrelsen.

Årsavgiften för helt år är 300 kr för enskild medlem och 450 kr för familjemedlemskap och inbetalas

till vårt nya bankgirokonto 5137-1235

eller med Swish  123 372 10 99

För hösten 2018 gäller halva dessa belopp.

Glöm inte att uppge namn och adress och även epostadress så vi kan nå dig med meddelanden den vägen.

Annonser