Hem

hf Logowebb

 

       Uppdaterad senast 17 jan

Gott Nytt År

Torsdagen den 17 jan. 2019 kl 18.30 i Olrogsalen

Du som inte är medlem behöver inte skaffa biljett i förväg utan det går bra att betala entrén 50kr vid dörren.

Karl XIV Johan
Marskalk av Frankrike, kung av Sverige och Norge

Henrik Edgren, ordf. i Karl Johansförbundet, håller föredrag om Karl XIV Johans plats i den svenska, norska och europeiska historien.

TIPS: Hämta vår affisch och skriv ut HUMBernadotte och hämta två sidor Karl XIV Johan Bilder.

”Personne n’a fourni une carrière semblable à la mienne.”
(Ingen har fyllt en bana liknande min.)

Karl XIV Johan på det militära övningsfältet Ladugårdsgärdet 1835. Målning av Fredric Westin.

Så sammanfattade Karl XIV Johan sitt liv när han nyss fyllda 81 år låg på sin dödsbädd i februari 1844. Han tänkte på hur han växte upp som den yngste sonen Jean till sakföraren Henri Bernadotte och Jeanne Saint-Jean i den lilla staden Pau i landskapet Béarn i sydvästra Frankrike, på sin plats som lärling hos en annan sakförare i staden 1778, på hur han tog värvning 1780 och steg i graderna till general 1794 och till marskalk av Frankrike 1804, hur han utnämndes till furste av Pontecorvo 1806, hur han valdes till svensk kronprins på en riksdag i Örebro 1810, hur han som Karl XIV Johan kröntes till kung i Sverige den 11 maj 1818, hur han som Karl III Johan kröntes till kung i Norge den 7 september samma år och hur han regerade sina båda länder i 26 år.

Sedan Karl XIV Johans död har det snart gått 175 år, under vilka många nya krig och omskakande händelser har drabbat så gott som alla länder i Europa. Norge lämnade unionen med Sverige under Karl XIV Johans sonson Oskar II och genomled nazitysk ockupation, medan den fredliga utvecklingen i Sverige under Karl XIV Johans tid har fortsatt ända fram till idag.

Vilken roll har Jean Bernadotte/Karl XIV Johan spelat i den svenska, norska och europeiska historien? Den frågan kommer historikern Henrik Edgren att belysa i sitt föredrag. Han har specialiserat sig på Sveriges historia under 1800-talet.

Han skrev sin doktorsavhandling om uppbyggandet av en svensk nationell identitet efter 1809-1810 års omvälvande politiska, militära och ekonomiska händelser, då Finland förlorades och kung Gustaf IV Adolf avsattes.  Edgren har också bedrivit forskning om folkskolans framväxt under 1800-talet. Sedan 2012 är han universitetslektor i utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Sedan 2017 är Henrik Edgren ordförande för Karl Johansförbundet som grundades i Uppsala år 1848. På initiativ av detta sällskap uppställdes år 1854 i Carolinaparken (Engelska Parken) en bystav Karl XIV Johan, gjord av skulptören Bengt Fogelberg. Enligt stadgarna från 1906 har Karl Johansförbundet till ändamål ”att hålla i vördnad och tacksamt erkännande minnet af hjältekonungen Karl XIV Johan”.Karl Johansförbundet stödjer forskning om Karl XIV Johan och Nordens historia efter 1809.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Måndagen den 11 mars 2019 i NK-villan
18.30 årsmöte Obs att vi kallar alla medlemmar redan nu till detta årsmöte.

19.15 föredrag av Gullög Nordquist om barnens och kvinnornas situation i antikens Grekland.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tisdagen den 7  maj 2019 kl 18.30 i Olrogsalen

Vi återkommer med vad som händer, men boka redan nu denna kväll.

———————————————————————————————————-

Vi har en folder med kortfattad information om vilka vi är och vad vi har för verksamhet. Den senaste versionen från januari 2019 innehåller också fler foton.

Klicka på bilden för att hämta och skriva ut om du vill läsa eller vill ge åt bekanta. Det finns också en blankett att skriva ut och ge till någon som vill ha mer information eller vill bli medlem.

Svenska Humanistiska Förbundet verkar också i hela Sverige och bildades 1896 och är en bred och öppen rörelse för alla som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning. Vi vill både föra vidare och ompröva ett humanistiskt bildningsarv, och hålla diskussionen levande om humanistiska värden. I svensk folkbildningstradition arbetar förbundet med föreläsningar, debatter, resor, skriftutgivning med mera. Förbundet har över tvåtusen medlemmar, organiserade i ett tjugotal lokalförbund runt om i landet.

Du hittar mer information på  riksförbundets hemsida nedan och i de informationshäften som finns i olika versioner för läsning och för utskrift:humbroschyrjan2019

http://www.humanistiskaforbundet.se
.

—————————————————————————————————–

Vi  har nu i december 2018 fått ett nytt brev från vår riksförbundsordförande, Katarina Ek-Nilsson — mest inför det kommande årsmötet i Uddevalla på riksplanet.

———————————————————————————————————-

Årsboken för 2018 har kommit

Emin Tengström

Romarriket runt på 480 dagar. En fiktiv resa i den antika romerska verkligheten

Boken delas ut till medlemmarna i samband med våra föredrag.

Bokförlaget presenterar sin bok så här:

Det förflutna kan skildras på många olika sätt. Här har författaren valt att beskriva det romerska riket i dess skiftande mångfald med hjälp en skildring av en fiktiv resa. Den företas av två romare i yngre medel åldern. Deras resa äger rum under kejsar Antoninus Pius regering, dvs någon gång på 150 talet e.Kr. Genom de båda männens upplevelser och iakttagelser under resan får läsaren en närbild av de olika provinser som ingick i det romerska imperiet, när det var som störst. De olika delarna av riket bjuder resenärerna på varierande natur och klimat. De får också höra om olikartade skeenden, när områdena införlivades med det romerska väldet. De undersöker i vilken grad befolkningen i de olika delarna visar sig ha blivit mer eller mindre romaniserade. De båda resenärerna från Rom är också inledningsvis särskilt intresserade av städernas utveckling och arkitektur men efterhand blir de alltmer observanta även när det gäller det ekonomiska livet runt om i riket. För att läsa boken krävs inga särskilda förkunskaper, bara ett visst intresse för antiken.

Författaren har varit lektor i klassiska språk både i det gamla gymnasiet och i den senare gymnasieskolan, docent och tidvis vikarierande professor i latin samt till sist professor i humanekologi.
———————————————————————————————————-

Entré till föredragen är 50 kr om du inte är medlem i Humanistiska Förbundet

Vill du bli medlem, kontakta ordf Fride Jansson
tel  0702 435 882
epost  humnykoping@gmail.com

Årsavgiften i vår förening är 300 kr för enskild medlem och 450 kr för familjemedlemskap och betalas

till vårt nya bankgirokonto 5137-1235
eller med Swish 
123 372 10 99

vid årsskiftet eller senast den 31 januari 2019.

VIKTIGT är också att du skriver namn. Om du är ny medlem vill vi att du också skickar ett mail till humnykoping@gmail.com så vi får din epostadress. Det gäller också om du har bytt epostadress. I båda fallen vet vi vet vem som betalar och kan i fortsättningen nå er med kallelser och information med epost. Det blir snabbare och billigare så.  TACK!

Mer om medlemskap och vad det innebär hittar du här.

Välkomna

Styrelsen

Annonser