Hem

hf Logowebb

 

       Uppdaterad senast 20 sept

Nu har vi inga platser kvar till AIDA, men om någon vill sätta upp sig på en väntelista för att kunna övertaga eventuella återbud kan ni skicka ett mail till humnykoping@gmail.com

men vi kan inte lova någonting, förstås.

Mer information om resan hittar du längre ner på sidan.

……………………………………………………………………………………………………………

Programmet är nu nästan klart för hösten och våren 2018-19

Onsdagen den 26 september 18.30 i NK-villan
Birgit Nilsson 100 år – mycket mer än operadiva
Föredrag med musikexempel om Birgit Nilsson av Fride Jansson

 

 

 

 

 

Här finns en affisch om detta föredrag så den som vill kan skriva ut och sätta upp:

BN-affisch

 

 

 

Lördagen den 27 oktober avresa 11.00 med buss från Stadshusets baksida

Operan Aida i Stockholm FULLBOKAD
Mer information om operan och om hur du bokar finns här.


Torsdagen den 15 november i NK-villan 18.30
Föredrag av Töres Theorell om sambandet mellan hälsa och musiklyssnande och -utövande.

 

 

Torsdagen den 17 jan. 2019 kl 18.30 i Olrogsalen
Ordf. i Karl Johansförbundet, Henrik Edgren, håller föredrag om Karl XIV Johans plats i den svenska, norska och europeiska historien.

 

Måndagen den 11 mars 2019 i NK-villan
18.30 årsmöte Obs att vi kallar alla medlemmar redan nu till detta årsmöte.

19.15 föredrag av Gullög Nordquist om barnens och kvinnornas situation i antikens Grekland.


Vi återkommer med vad som händer i april/maj.

———————————————————————————————————-

Vi har nu gjort en folder med kortfattad information om vilka vi är och vad vi har för verksamhet. Den nya versionen innehåller också fler foton.

Klicka på bilden för att hämta och skriva ut om du vill läsa eller vill ge åt bekanta. Det finns också en blankett att skriva ut och ge till någon som vill ha mer information eller vill bli medlem.

Svenska Humanistiska Förbundet verkar också i hela Sverige och bildades 1896 och är en bred och öppen rörelse för alla som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning. Vi vill både föra vidare och ompröva ett humanistiskt bildningsarv, och hålla diskussionen levande om humanistiska värden. I svensk folkbildningstradition arbetar förbundet med föreläsningar, debatter, resor, skriftutgivning med mera. Förbundet har över tvåtusen medlemmar, organiserade i ett tjugotal lokalförbund runt om i landet.

Du hittar mer information på  riksförbundets hemsida nedan och i de informationshäften som finns i olika versioner för läsning och för utskrift:

http://www.humanistiskaforbundet.se
.

—————————————————————————————————–

 Vi  har nu i mars 2018 fått ett nytt brev från vår riksförbundsordförande, Katarina Ek-Nilsson

———————————————————————————————————-

Årsboken för 2018 har kommit

Emin Tengström

Romarriket runt på 480 dagar. En fiktiv resa i den antika romerska verkligheten

Boken delas ut till medlemmarna i samband med våra föredrag.

Bokförlaget presenterar sin bok så här:

Det förflutna kan skildras på många olika sätt. Här har författaren valt att beskriva det romerska riket i dess skiftande mångfald med hjälp en skildring av en fiktiv resa. Den företas av två romare i yngre medel åldern. Deras resa äger rum under kejsar Antoninus Pius regering, dvs någon gång på 150 talet e.Kr. Genom de båda männens upplevelser och iakttagelser under resan får läsaren en närbild av de olika provinser som ingick i det romerska imperiet, när det var som störst. De olika delarna av riket bjuder resenärerna på varierande natur och klimat. De får också höra om olikartade skeenden, när områdena införlivades med det romerska väldet. De undersöker i vilken grad befolkningen i de olika delarna visar sig ha blivit mer eller mindre romaniserade. De båda resenärerna från Rom är också inledningsvis särskilt intresserade av städernas utveckling och arkitektur men efterhand blir de alltmer observanta även när det gäller det ekonomiska livet runt om i riket. För att läsa boken krävs inga särskilda förkunskaper, bara ett visst intresse för antiken.

Författaren har varit lektor i klassiska språk både i det gamla gymnasiet och i den senare gymnasieskolan, docent och tidvis vikarierande professor i latin samt till sist professor i humanekologi.
———————————————————————————————————-

Entré till föredragen är 50 kr om du inte är medlem i Humanistiska Förbundet

Vill du bli medlem, kontakta ordf Fride Jansson
tel  0702 435 882
epost  humnykoping@gmail.com

Årsavgiften i vår förening är 300 kr för enskild medlem och 450 kr för familjemedlemskap och bör betalas snarast till pg 108 749-3 eller senast den 31 januari.

Halv årsavgift gäller för den som blir medlem nu inför höstterminen

VIKTIGT är också att du skriver namn. Om du är ny medlem vill vi att du också skickar ett mail till humnykoping@gmail.com så vi får din epostadress. Det gäller också om du har bytt epostadress. I båda fallen vet vi vet vem som betalar och kan i fortsättningen nå er med kallelser och information med epost. Det blir snabbare och billigare så.  TACK!

Mer om medlemskap och vad det innebär hittar du här.

Välkomna

Styrelsen

Annonser