Hem

hf Logowebb

 

       Uppdaterad senast 30 juni

Programmet börjar bli klart för hösten och våren 2018-19

Onsdagen den 26 september 18.30 i NK-villan
Birgit Nilsson 100 år – mycket mer än operadiva
Föredrag med musikexempel om Birgit Nilsson av Fride Jansson

 

 

Lördagen den 27 oktober avresa 11.00 med buss från Stadshusets baksida
Operan Aida i Stockholm
Mer information om operan och om hur du bokar finns här.


Torsdagen den 15 november NK-villan 18.30
Föredrag av Töres Theorell om sambandet mellan hälsa och musiklyssnande och -utövande.

 

 

Torsdagen den 17 jan. 2019 kl 18.30
Ordf. i Karl Johansförbundet, Henrik Edgren, håller föredrag om Karl XIV Johans plats i den svenska, norska och europeiska historien.

 

Måndagen den 11 mars 2019
18.30 årsmöte Obs att vi kallar alla medlemmar redan nu till detta årsmöte.

19.15 föredrag av Gullög Nordquist om barnens och kvinnornas situation i antikens Grekland.


Tyvärr har My Hellsing tvingats lämna återbud. Hon var annars planerad att komma till april. Vi får därför återkomma med vad som händer i april liksom med i vilka lokaler vårens föredrag ska hållas.
—————–

Några foton från bussresan till Björnlunda – Strängnäs – Mälsåker – Taxinge:

Fler foton här:

 

 

 

 

 


Vi inbjuder redan nu till den kommande bussresan till operan Aida i Stockholm, lördagen den 27 oktober, med avresa klockan elva och hemkomst cirka klockan tjugo. Du anmäler dig genom att göra en bindande inbetalning.

 

Klicka dig vidare (på bilden) till en ny sida med alla information. Du ska också ha fått epost med information.

Bindande anmälan tar vi emot genom att du betalar 795 kr per person till postgiro 108 749-3

Först med betalning = först på listan. Men det är redan nu så många anmälningar att vi bara har NIO platser kvar, så vänta inte för länge med att betala och boka din plats i bussen.

>>>>

Vi har nu gjort en folder med kortfattad information om vilka vi är och vad vi har för verksamhet. Den nya versionen innehåller också fler foton.

Klicka på bilden för att hämta och skriva ut om du vill läsa eller vill ge åt bekanta. Det finns också en blankett att skriva ut och ge till någon som vill ha mer information eller vill bli medlem.

Svenska Humanistiska Förbundet verkar också i hela Sverige och bildades 1896 och är en bred och öppen rörelse för alla som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning. Vi vill både föra vidare och ompröva ett humanistiskt bildningsarv, och hålla diskussionen levande om humanistiska värden. I svensk folkbildningstradition arbetar förbundet med föreläsningar, debatter, resor, skriftutgivning med mera. Förbundet har över tvåtusen medlemmar, organiserade i ett tjugotal lokalförbund runt om i landet.

Du hittar mer information på  riksförbundets hemsida nedan och i de informationshäften som finns i olika versioner för läsning och för utskrift:

http://www.humanistiskaforbundet.se
.

Hundra ord i SN om din förening:

Humanistiska Förbundet gästades torsdagen den 12 april av professor Arne Jarrick från Stockholm. Han talade om kunskap och kunskapsmotstånd utifrån sin bok ”Det finns inga häxor”. Jarrick slog fast att vi under de senaste århundradena i mycket hög grad har ökat kunskapsmängden i samhället. Han fortsatte sedan sin föreläsning med att problematisera begreppet ”Kunskapssamhället”. Vad innebär begreppet? Är det kunskapsmängden som skall räknas eller den kunskap som krävs för att kunna leva i samhället eller är det kunskapens spridning som skall utgöra måttet? Avslutningsvis diskuterades varför vissa grupper är resistenta mot kunskaper och hur ideologier kan utgöra ett hinder mot kunskap. Nästa program är bussresan till Strängnäs den 2 juni.

Affisch Jarrick

—————————————————————————————————–

Hundra ord i SN om din förening:

Den 15 mars hölls årsmöte i NK-villan med Nyköpings Humanistiska Förbund. Därefter talade trubaduren Ulf Bagge om 1600-talspoeterna Lars Wivallius och Lasse Lucidors diktning och deras äventyrliga liv nere på kontinenten och i Gamla stan i Stockholm.

Varje sommar leder Bagge stadsvandringar i deras spår, och avsnitt om såväl Wivallius som Lucidor ingår i hans bok Skalderna i Gamla stan. Bagge avslutade sitt framträdande med att till eget gitarrackompanjemang framföra några av deras mest kända visor som han själv tonsatt, eftersom inga originalmelodier finns bevarade.

Som helhet blev detta vårmöte mycket lyckat, och Ulf Bagge avtackades med varma applåder för sitt initierade föredrag och sina stämningsfyllda vistolkningar. Den 12/4: föredrag av Arne Jarrick (se vår förenings hemsida).

—————————————————————————————————–

 Vi  har nu i mars 2018 fått ett nytt brev från vår riksförbundsordförande, Katarina Ek-Nilsson

———————————————————————————————————-

 Påminnelse om årsavgift för år 2018 

Årsavgiften i vår förening är 300 kr för enskild medlem och 450 kr för familjemedlemskap och bör betalas snarast till pg 108 749-3 eller senast den 31 januari.

VIKTIGT är också att du skriver namn. Om du är ny medlem vill vi att du också skickar ett mail till humnykoping@gmail.com så vi får din epostadress. Det gäller också om du har bytt epostadress. I båda fallen vet vi vet vem som betalar och kan i fortsättningen nå er med kallelser och information med epost. Det blir snabbare och billigare så.  TACK!

Mer om medlemskap och vad det innebär hittar du här.


Årsboken för 2017 delas ut till medlemmarna i samband med våra föredrag.

Kontakta annars mig i mejl eller med sms på telefon 0702 435882, så kan vi komma överens om när du hämtar din bok hemma hos mig på Arnö eller hos Ulf Lycke på Tessinskolan i Nyköping. /Fride

Bokförlaget presenterar denna bok så här:

Det germanska spåret – En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien.

De vilda germanernas muntliga diktning omtalas redan av den romerske historikern Tacitus omkring år 100 e.Kr., men det är först på medeltiden som denna diktning ger upphov till skrivna mästerverk som Beowulf, Nibelungenlied, Eddan och de isländska sagorna. Traditionen går därifrån vidare till Wagners operor och nazismens hjältemyter, men Lars Lönnroth vill i denna översikt visa att den också rymmer mycket annat, häribland moderna fantasyromaner som Ringarnas herre och TV-serier som Game of Thrones.

Det germanska spåret i västerländsk litteratur kan liknas vid en snårig, trolsk och ofta svårframkomlig skogsstig där man kan träffa på nästan vad som helst – men åtskilligt av bestående värde.

Lars Lönnroth är professor emeritus i litteraturvetenskap och har skrivit flera böcker om fornnordisk litteratur. Han har också översatt Den poetiska Eddan och flera isländska sagor.
———————————————————————————————————-

Entré till föredragen är 50 kr om du inte är medlem i Humanistiska Förbundet

Vill du bli medlem, kontakta ordf Fride Jansson
tel  0702 435 882
epost  humnykoping@gmail.com

Välkomna

Styrelsen

Annonser