Hem

hf Logowebb

 

       Uppdaterad senast 16 nov

Nu ser vi fram mot vårens program som är klart förutom det sista tisdagen den 7 maj

Välkomna den 17 januari och den 11 mars, då vi också har årsmöte. Se vidare längre ner på denna sida.

………………………………………………………………………………………………………………………………
Torsdagen den 15 november i NK-villan 18.30
Musikens läkande kraft

Föredrag av Töres Theorell om sambandet mellan hälsa och musiklyssnande och -utövande.

>Kan hälsan förbättras av sång och musik?
>Kan musiken sänka vår stress?
>Vad händer när vi sjunger och spelar ett instrument?
>Hur påverkas cirkulationen i kroppen och hormonerna?


Töres Theorell är läkare med specialitet inom invärtes medicin och före detta professor i psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutet. Han disputerade med en avhandling om psykosociala faktorer bakom hjärtinfarkter. Han har varit
föreståndare för Institutet för psykosocial medicin, och efter sin pensionering har han varit verksam vid Stressforskningsinstitutet.

Töres Theorell har i sin forskning tagit upp socialmedicinska och psykosomatiska frågeställningar, bland annat arbetsmiljöns inverkan på uppkomsten av stress och hjärt- och kärlsjukdomar.

På senare år har han särskilt forskat om sambandet mellan kulturella aktiviteter och hälsa, bland annat om hur sång och musik kan lindra stress och andra former av psykisk ohälsa. Själv spelar han fiol och sjunger i kör.

Om hur vi påverkas av musik har Töres Theorell skrivit boken Noter om musik och hälsa.

 

 

Kvällen avrundades med några sånger av en kvartett körsångare som sjunger en populär repertoar av modern stämsång och kallar sig 4Friends.

……………………………………………………………………………………………………………

Torsdagen den 17 jan. 2019 kl 18.30 i Olrogsalen
Ordf. i Karl Johansförbundet, Henrik Edgren, håller föredrag om Karl XIV Johans plats i den svenska, norska och europeiska historien.

 

……………………………………………………………………………………………………………

Måndagen den 11 mars 2019 i NK-villan
18.30 årsmöte Obs att vi kallar alla medlemmar redan nu till detta årsmöte.

19.15 föredrag av Gullög Nordquist om barnens och kvinnornas situation i antikens Grekland.

……………………………………………………………………………………………………………

Tisdagen den 7  maj 2019 kl 18.30 i Olrogsalen

Vi återkommer med vad som händer men boka redan nu denna kväll.

———————————————————————————————————-

Vi har nu gjort en folder med kortfattad information om vilka vi är och vad vi har för verksamhet. Den nya versionen innehåller också fler foton.

Klicka på bilden för att hämta och skriva ut om du vill läsa eller vill ge åt bekanta. Det finns också en blankett att skriva ut och ge till någon som vill ha mer information eller vill bli medlem.

Svenska Humanistiska Förbundet verkar också i hela Sverige och bildades 1896 och är en bred och öppen rörelse för alla som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning. Vi vill både föra vidare och ompröva ett humanistiskt bildningsarv, och hålla diskussionen levande om humanistiska värden. I svensk folkbildningstradition arbetar förbundet med föreläsningar, debatter, resor, skriftutgivning med mera. Förbundet har över tvåtusen medlemmar, organiserade i ett tjugotal lokalförbund runt om i landet.

Du hittar mer information på  riksförbundets hemsida nedan och i de informationshäften som finns i olika versioner för läsning och för utskrift:

http://www.humanistiskaforbundet.se
.

—————————————————————————————————–

OBS  Vi  har nu i september 2018 fått ett nytt brev från vår riksförbundsordförande, Katarina Ek-Nilsson

———————————————————————————————————-

Årsboken för 2018 har kommit

Emin Tengström

Romarriket runt på 480 dagar. En fiktiv resa i den antika romerska verkligheten

Boken delas ut till medlemmarna i samband med våra föredrag.

Bokförlaget presenterar sin bok så här:

Det förflutna kan skildras på många olika sätt. Här har författaren valt att beskriva det romerska riket i dess skiftande mångfald med hjälp en skildring av en fiktiv resa. Den företas av två romare i yngre medel åldern. Deras resa äger rum under kejsar Antoninus Pius regering, dvs någon gång på 150 talet e.Kr. Genom de båda männens upplevelser och iakttagelser under resan får läsaren en närbild av de olika provinser som ingick i det romerska imperiet, när det var som störst. De olika delarna av riket bjuder resenärerna på varierande natur och klimat. De får också höra om olikartade skeenden, när områdena införlivades med det romerska väldet. De undersöker i vilken grad befolkningen i de olika delarna visar sig ha blivit mer eller mindre romaniserade. De båda resenärerna från Rom är också inledningsvis särskilt intresserade av städernas utveckling och arkitektur men efterhand blir de alltmer observanta även när det gäller det ekonomiska livet runt om i riket. För att läsa boken krävs inga särskilda förkunskaper, bara ett visst intresse för antiken.

Författaren har varit lektor i klassiska språk både i det gamla gymnasiet och i den senare gymnasieskolan, docent och tidvis vikarierande professor i latin samt till sist professor i humanekologi.
———————————————————————————————————-

Entré till föredragen är 50 kr om du inte är medlem i Humanistiska Förbundet

Vill du bli medlem, kontakta ordf Fride Jansson
tel  0702 435 882
epost  humnykoping@gmail.com

Årsavgiften i vår förening är 300 kr för enskild medlem och 450 kr för familjemedlemskap och betalas

till vårt nya bankgirokonto 5137-1235
eller med Swish 
123 372 10 99

vid årsskiftet eller senast den 31 januari 2019.

Halv årsavgift gäller för den som blir medlem nu inför höstterminen

VIKTIGT är också att du skriver namn. Om du är ny medlem vill vi att du också skickar ett mail till humnykoping@gmail.com så vi får din epostadress. Det gäller också om du har bytt epostadress. I båda fallen vet vi vet vem som betalar och kan i fortsättningen nå er med kallelser och information med epost. Det blir snabbare och billigare så.  TACK!

Mer om medlemskap och vad det innebär hittar du här.

Välkomna

Styrelsen

Annonser